IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 23. 1. 2019

Zápis a usnesení č. 3  ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 23. ledna 2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
 2. Schválení programu.
 3. Kontrola zápisu z 2. zasedání.
 4. Schválení účelových dotací z rozpočtu obce Lodín spolku seniorů Lodín a Janatov, spolku Lodíňáci a SDH Lodín.
 5. Schválení výše nájemného v obecních bytech.
 6. Volba výběrové komise na nájemce obecního hostince.
 7. Přednesení návrhu výběrové komise na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace.
 8. Informace starosty.
 9. Diskuse.

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň. Byla povolena diskuse před každým projednávaným bodem.

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing. David Antoš, Aleš Branda

Návrh usnesení: Starosta obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Ing. Davida Antoše a Aleše Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.

       Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

       Usnesení č. 3-1 bylo schváleno.

  

2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

       Návrh usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.

       Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti      0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 3-2 bylo schváleno.

 

3.   Kontrola zápisu z 2. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

       ZO vzalo na vědomí

 

4.     Schválení účelových dotací z rozpočtu obce Lodín pro spolek seniorů Lodína a Janatov, spolek Lodíňáci a SDH Lodín

Žádosti byly řádně vyvěšeny po dobu 15 ti dní na úředních deskách obce. K dnešnímu dni nebyla podána žádná námitka či dotaz. ZO hlasovalo pro všechny žádosti najednou.

Starosta sdělil, že on sám, M.Dvořáková, M.Balcar a A.Bradna  jsou členy spolku Lodíňáci a jsou ve střetu zájmu, a proto požádal ostatní zastupitele o souhlas s možností hlasování, což bylo umožněno, jelikož jde o veřejný zájem a dotace je určena pro činnost spolku, který pořádá akce pro všechny občany Lodína a Janatova.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účelové dotace včetně smluv z rozpočtu obce Lodín pro spolek seniorů Lodína a Janatov 100.000 Kč, spolek Lodíňáci 100.000 Kč a SDH Lodín 100.000 Kč.

       Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se   0

       Usnesení č. 3-4  bylo schváleno.

 

5.     Schválení výše nájemného v obecních bytech

Nájemné v osmi obecních bytech činí 54,66,- Kč/m2. Návrh je ponechat nájemné ve stejné výši.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat částku za nájem v obecních bytech.

        Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 3-5 bylo schváleno

  

6.     Volba výběrové komise na nájemce obecního hostince

Starosta přednesl návrh na složení komise pro výběr nájemce obecního hostince.

Předseda:                          Ing. David Antoš

Člen komise:                     Petr Lajbner

Člen komise:                     Aleš Bradna

Člen komise:                     Ing. Jana Veselková

Člen komise:                     Michal Balcar

Starosta a místostarostka se vzdali postu v komisi, jelikož znají osobně jednoho z uchazečů.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběr nájemce obecního hostince Lodín ve složení: Ing. David Antoš, Ing. Jana Veselková, Michal Balcar, Petr Lajbner, Aleš Bradna.

       Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

       Usnesení č. 3-6 bylo schváleno

 

7.     Přednesení návrhu výběrové komise na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace

Komise ve složení, Michal Balcar /předseda/, Petr Lajbner, Aleš Bradna, vybrala ze čtyř uchazečů, kteří byli z Lodína a Janatova nejvhodnějšího kandidáta, kterým byl Martin Korbel.

Na doporučení výběrové komise jmenuje starosta ředitelem příspěvkové organizace pana Martina Korbela.

 

Informace starosty:

 • Od ledna 2019 proběhlo zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod krajským úřadem v Hradci Králové odborem životního prostředí, až povolí mrazy, začne se rozjíždět první linka.
 • Před č.p.19 u Emanovských byl dán druhý poklop, který zamezí zápachu při spuštění čerpací stanice za Kučerovými.
 • Konečné vyhodnocení výborné a slunné sezony 2018 na koupališti a kempu Lodín: příspěvková organizace vrátí obci Lodín 1.332.662,13 Kč, a to 573.901,- Kč z doplňkové činnosti (účelová dotace na opravu střech v kempu) a 758.761,13 Kč z hlavní činnosti.
 • Zahájení výběrového řízení na odkanalizování Janatova, čeká se na rozhodnutí stavebního úřadu v Nechan., zároveň by se jednalo o točně pro autobusy v Janatově a opravě cesty.
 • Vytvoření studie na komunikaci v Janatově, vjezdy, chodníky, sítě atd.
 • Dokumentace na dokončení II.a III.etapy kempu , je třeba obnovit povolení.

 

8.1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k výběrovému řízení na zhotovitele studie na úpravu komunikace a možných úprav v Janatově, jako jsou chodníky, atd.

        Výsledek hlasování:       Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 3-8.1 bylo schváleno

 

8.2 Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje pana starostu a Ing.D.Antoše, aby zajistili stavební povolení na akci zhotovení a dokončení kempu v Lodíně

        Výsledek hlasování:       Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 3-8.2 bylo schváleno

  

 1. Diskuse
 • zda funguje stavební úřad v Nechanicích
 • dotace pro děti, budou rozneseny letáčky
 • překládka vody v Janatově

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu:     Ing.David Antoš

                                                                                                                                               Aleš Bradna

                

V Lodíně dne 28.1.2019                                                                                                      

Vyvěšeno:    

Sejmuto: