IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 26. 6. 2019

Zápis a usnesení č. 8

z 8. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 26.6.2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce, p.Balcar omluven

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
 2. Schválení programu.
 3. Kontrola usneseni ze 7.zasedání ZO
 4. Projednání poskytnutí účelové dotace MŠ Petrovice
 5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IZ-12-2000305/VB/1
 6. Schválení závěrečného účtu obce Lodín za rok 2018, účetní závěrky, inventarizace obce
 7. Schválení hospodaření příspěvkové organizace, účetní závěrky za rok 2018
 8. Schválení ukončení akciového prémiového dluhopisu
 9. Schválení rozpočtového opatření č.8
 10. Schválení účelové dotace pro SMaSZ Lodín
 11. Dokončení ČOV Lodí
 12. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele


Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Monika Dvořáková, Petr Lajbner

Návrhová komise: Ing.David Antoš

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Moniku Dvořákovou a Petra Lajbnera. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Ing.David Antoš.

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 8-1 bylo schváleno.

 

2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

p.Antoš žádá přidat nový bod za č.10, a to: Termín dokončení ČOV Lodín.

Výsledek hlasování:                Pro     6         Proti     0         Zdrželi se    0

Starosta obce žádá přidat další bod programu : Pověření starosty obce k výběru možných  dodavatelů na dodávku prvků na  hřiště v kempu a v Janatově

  Výsledek hlasování:              Pro     6         Proti     0         Zdrželi se    0

Starosta žádá přidat další bod: Schválení koupě vybavení nového hasičského auta dle dodané žádosti.

   Výsledek hlasování:             Pro     5         Proti     1         Zdrželi se    0

Schválení nového programu

   Výsledek hlasování:             Pro     5         Proti     1         Zdrželi se   

 

3.     Kontrola usnesení ze 7. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

Žádost o dotaci na výstavbu nové hasičárny byla podána. Oprava kanalizace

ZO bere na vědomí.

 

4.     Projednání poskytnutí účelové dotace MŠ Petrovice

MŠ Petrovice žádá o víceúčelovou dotaci na nákup herního prvku na zahradu MŠ Petrovice ve výši 60tis. Kč. Stávající prvek je v havarijním stavu. V tuto dobu navštěvuje MŠ 18 dětí z Lodína a Janatova.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účelovou dotaci ve výši 60 tis Kč MŠ Petrovice na nákup herních prvků včetně smlouvy.

     

 Výsledek hlasování:               Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 8-4 bylo schváleno

 

 5.    Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IZ-12-2000305/VB/1

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č.IZ-12-2000305/VB/1

 

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 8-5 bylo schváleno

 

6.     Schválení závěrečného účtu obce Lodín 2018, závěrky obce, inventarizace obce

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lodín s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad včetně zprávy nezávislého auditora. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku obce.

 

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 8-6 bylo schváleno

 

7.     Schválení hospodaření SMaSZ Lodín za rok 2018, účetní závěrky

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh, provedenou inventarizaci majetku a

 

 Výsledek hlasování:               Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 8-7 bylo schváleno

  

8.       Schválení ukončení akciového prémiového dluhopisu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení prémiového dluhopisu ERSTERA-akciový14.

 

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 8-8 bylo schváleno

  

9.       Schválení rozpočtového opatření č.7,8

Výsledek hlasování:               Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení: rozpočtové opatření č. 7 ZO vzalo na vědomí, č. 8 bylo schváleno

 

10.      Schválení účelové  dotace pro SMaSZ Lodín

S ohledem na provedené opravy v areálu koupaliště a kempu, jakož i v samotné obci si vás dovoluji požádat o mimořádnou dotaci na níže uvedené provedené práce a nakoupený materiál a majetek. Jednalo se o nutné náklady pro zabezpečení sezóny na koupališti a v kempu i chod obce. Dále je nutné zmínit, že smluvní závazky se společností O.K. Zahrady jsou nově směřovány z obce na příspěvkovou organizaci a nebyly součástí navrhovaného rozpočtu příspěvkové organizace.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou účelovou dotaci ve výši 735.330,- Kč pro SMaSZ Lodín.

     

 Výsledek hlasování:               Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 8-10 bylo schváleno

 

11.        Termín dokončení ČOV Lodín

Termín dokončení se blíží, stále nebyla vybrána druhá jímka a sediment nebyl odvezen a zlikvidován. Starosta obce zjistí v jaké fázi je dokončení úprav kolem ČOV a vybrání druhé jímky.

 

 12.       Pověření starosty obce k výběru možných  dodavatelů na dodávku prvků na  hřiště v kempu  a v Janatově

Bohužel nedopadla dotace  na zhotovení hřiště v kempu, bylo podáno 991 žádostí a uspokojeno bylo 137 žadatelů. Naše žádost byla na místě 244. Starosta obce se pokusí poptat různé firmy a vybrat vhodné prvky a po prázdninách přednese návrhy ZO.

 

13.    Schválení koupě vybavení nového hasičského auta dle dodané žádosti

Je nutno dovybavit novou hasičskou cisternu základním vybavením.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vybavení do hasičské Tatry dle vyhlášky č.53/2000Sb. ve výši 75.055,-Kč.

 Výsledek hlasování:               Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 8-13 bylo schváleno

 

14.     Diskuse

Rozběhla se 2. linka na ČOV.

Byla podána projektová dokumentace na dostavbu kempu.

Motosraz v Lodíně 13-15.9 2019.

P.Lajbner žádá o zhasnutí světel v Janatově na noc, veřejný internet pro občany Janatova u dětského hřiště a v Lodíně u zastávky.

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Monika Dvořáková

                                                                                                                                               Petr Lajbner

 

 V Lodíně dne 28.6.2019

Vyvěšeno:    

Sejmuto: