IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 18. 11. 2020

Zápis a usnesení č. 19

z 19. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 18.11.2020 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce, 1 omluven /Monika Dvořáková/

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO
 4. Schválení změny č. 3 územního plánu obce Lodín
 5. Projednání návrhu rozpočtu obce Lodín na rok 2021, rozpočtový výhled
 6. Projednání návrhu rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2021
 7. Jmenování inventarizační komise
 8. Schválení účasti na dražbě nemovité věci
 9. Projednání žádosti o vypracování studie pro sportovní a volnočasovou zónu
 10. Schválení výběrového řízeni na akci „ solární ohřev bazenové + zastřešené stání“
 11. Schválení nového nájemce obecní hospody
 12. Rozpočtové opatření
 13. Informace starosty
 14. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: p.Bradna, p.Šafařík

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Bradnu a pana Šafaříka. Zapisovatelkou paní Danu Fučíkovou.

Výsledek hlasování:       Pro     6    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 19-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání jednoho bodu:

Bodu č. 13 Projednání žádosti o dotaci Městské knihovny v Hradci Králové ve výši 5.500,- Kč

Výsledek hlasování:       Pro     6     Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

Výsledek hlasování:       Pro     6       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.19-2 bylo schváleno

 

      3.     Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

 

ZO bere na vědomí

 

4.       Schválení změny č. 3 územního plánu obce Lodín

 Vzhledem k výsledku referenda v Lodíně o rozšíření skládky je nutno schválit územní plán č. 3, kde bude zakomponován výsledek referenda.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č.3 územního plánu obce Lodín.

         Výsledek hlasování:       Pro     6   Proti     0    Zdrželi se     0

         Usnesení č. 19-4 bylo schváleno

 

        5.    Projednání návrhu rozpočtu obce Lodín na rok 2021, rozpočtový výhled

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtu obce na rok 2022 - 2023 na vědomí.

         Usnesení č. 19-5 bylo schváleno

 

6.       Projednání návrhu rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu SMaSZ na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtu SMaSZ na rok 2022 - 2023 na vědomí.

        Usnesení č. 19-6 bylo schváleno

 

7.      Jmenování inventarizační komise

Starosta přednesl návrh na složení inventární komise:

Předseda komise:            Martin Korbel

Člen komise:                     RNDr. Richard Šafařík

Člen komise:                     Aleš Bradna

Žádné další návrhy nebyly vzneseny.

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování inventarizační komise ve složení Martin Korbel, Richard Šafařík, Aleš Bradna.

       Výsledek hlasování:             Pro     6   Proti     0  Zdrželi se     0

      Usnesení č. 19-7 bylo schváleno

                       

8.      Schválení účasti na dražbě nemovité věci

Jedná se o pozemek na kú Lodín č.423/28, 423/29.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účast na dražbě nemovité věci parc. č. 423/28,  423/29.

        Výsledek hlasování:       Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 19-8 bylo schváleno

 

        9.      Projednání žádosti o vypracování studie pro sportovní a volnočasovou zónu

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování studie.       

             Výsledek hlasování:              Pro     5    Proti     0     Zdrželi se     1 (p. Šafařík)

             Usnesení č. 19-9 bylo schváleno

  

   10.    Schválení výběrového řízení na akci „ solární ohřev bazénové vody + zastřešené stání"

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provedení výběrového řízení na dodavatele zhotovení solárního ohřevu bazénové vody + zastřešeného  stání.

            Výsledek hlasování:       Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

            Usnesení č. 19-10 bylo schváleno

 

   11.    Schválení nového nájemce obecní hospody

Vzhledem k situaci nebudeme vybírat do 31. 12. 2020 žádného zájemce.

 

   12.     Rozpočtové opatření č. 10, 11

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č.10 a schvaluje RO č.11.

            Výsledek hlasování:       Pro     6    Proti     0     Zdrželi se    0

            Usnesení č. 19-12 bylo schváleno

 

  13.   Projednání žádosti o dotaci Městské knihovny v Hradci Králové ve výši 5.500,- Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci Městské knihovny V Hradci Králové ve výši 5.500,- Kč včetně smlouvy.

          Výsledek hlasování:      Pro     6   Proti     0     Zdrželi se     0

          Usnesení č. 19-13 bylo schváleno

 

14.       Informace starosty

 • FCC – navýšení cen svozu odpadů o 6%, kdy mají občané vše zdarma.
 • Oprava kanalizace, pokračování po Novém roce, další „ u Machačů“ na jaře
 • Vybudování pumptrackové dráhy v obci na žádost mladistvých

 

  15.   Diskuse k projednávaným bodům

 • Prořezávka dubové aleje u Homoláče - tento týden
 • Minigolf – bude na jaře přemístěn vedle hřiště a zrekonstruován
 • Kdy budou chatky? Nejdříve sociální zařízení.

 

  

Zapsala: Dana Fučíková                                                                 Ověřovatelé zápisu: Aleš Bradna                                                                                 

                                                                                                                                          RNDr. Richard Šafařík

 

V Lodíně dne 23.11 .2020

 

Vyvěšeno:   23.11.2020

Sejmuto: