IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 16. 9. 2020

Zápis a usnesení č. 18

z 18. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 16. 9. 2020 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 17. zasedání ZO
 4. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (ČEZ)
 5. Schválení dodavatele na opravu komunikace u Pavlíčků
 6. Schválení vyvěšení záměru na pronájem obecního hostince
 7. Schválení žádosti přípravného výboru na vyhlášení referenda ve věci rozšíření areálu skládky FCC Lodín
 8. Schválení žádosti o prodloužení smlouvy o poskytnutí bezplatné výpůjčky rybníka Močidlo
 9. Rozpočtové opatření
 10. Informace starosty
 11. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: pí. Veselková, p. Balcar

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Balcara. Zapisovatelkou paní Danu Fučíkovou.

      Výsledek hlasování:       Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

      Usnesení č. 18-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání pěti bodů:

bodu 10. Zrušení předkupního práva na pozemcích mezi obcí Lodín a Janatov

bodu 11. Zákaz parkování vozidel nad 3,5 t na obecních pozemcích

bodu 12. Schválení řádu veřejného pohřebiště

bodu 13. Schválení společenské smlouvy

bodu 14. Schválení smlouvy o partnerství a spolupráci při společné propagaci Turistické oblasti Hradecko

  
       Výsledek hlasování:       Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

 

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

      Výsledek hlasování:       Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

      Usnesení č. 18-2 bylo schváleno

  

      3.     Kontrola usnesení ze 17. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

4.       Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (ČEZ)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2021099/VB/01.

         Výsledek hlasování:       Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

         Usnesení č. 18-4 bylo schváleno

 

        5.    Schválení dodavatele na opravu komunikace u Pavlíčků

Bylo poptáno vícero firem, v tuto chvíli jsou velmi zaneprázdněné, bude se řešit dále na jaře.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odložit opravu na příští rok.

         Výsledek hlasování:       Pro     7   Proti     0     Zdrželi se     0

         Usnesení č. 18-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení vyvěšení záměru na pronájem obecního hostince

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem obecního hostince.

     Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

     Usnesení č. 18-6 bylo schváleno

 

7.      Schválení žádosti přípravného výboru na vyhlášení referenda ve věci rozšíření areálu skládky FCC Lodín

Všichni obyvatelé obdrží informace do svých schránek.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost přípravného výboru na vyhlášení referenda ve věci rozšíření areálu skládky FCC Lodín, a to ve dnech 2. a 3. října 2020.

         Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

         Usnesení č. 18-7 bylo schváleno

                       

8.      Schválení žádosti rybářského spolku Lodín o prodloužení smlouvy o poskytnutí bezplatné  výpůjčky rybníka Močidlo

Rybářský spolek se stará o Močidlo již dlouhá léta, smlouva se prodlužuje do 31. 12. 2025.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost rybářského spolku Lodín o prodloužení smlouvy o poskytnutí bezplatné výpůjčky rybníka Močidlo.

         Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

         Usnesení č. 18-8 bylo schváleno

 

   9.      Rozpočtové opatření

Není připraveno.

 

   10.    Zrušení předkupního práva na pozemcích mezi obcí Lodín a Janatov

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení předkupního práva na pozemcích mezi obcí Lodín a Janatov.

         Výsledek hlasování:       Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     1 /Lajbner/

         Usnesení č. 18-10 bylo schváleno

 

  11.   Zákaz parkování vozidel nad 3,5 t na obecních pozemcích

Majitelé či zaměstnanci firem, jejichž vozidla parkují v naší obci, budou napomenuti a bude jim sděleno, že již nelze parkovat na obecních pozemcích, ale je třeba si zajistit parkování jinde či  jim musí zajistit parkování firma, kde pracují.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zákaz parkování vozidel nad 3,5t na obecních pozemcích.

        Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 18-11 bylo schváleno

  

  12.   Schválení řádu veřejného pohřebiště

Bude vyvěšen po dobu 15 dnů. Schválen krajským úřadem dne 15. 9. 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště č.1/2020.

      Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

      Usnesení č. 18-12 bylo schváleno

  

  13.   Schválení společenské smlouvy

Účastníky této smlouvy spojuje společný zájem přispívat svojí činností k rozvoji cestovního ruchu na území Hradecka.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje společenskou smlouvu uzavřenou mezi SMaSZ Lodín a Hradeckou kulturní a vzdělávací společností s.r.o.

       Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

       Usnesení č. 18-13 bylo schváleno

  

  14.   Schválení smlouvy o partnerství a spolupráci při společné propagaci Turistické oblasti  Hradecko

Cílem spolupráce je zejména fungování efektivního systému propagace TO Hradecko prostřednictvím fungující partnerské sítě.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o partnerství a spolupráci při společné propagaci Turistické oblasti Hradecko.

        Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 18-14 bylo schváleno

 

  15.   Informace starosty

V příštím týdnu začne oprava kanalizace od Petříkova statku k čekárně.

  

  16.   Diskuse

  

Zapsala: Dana Fučíková                                                                 Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 Michal Balcar

 

V Lodíně dne 17.9.2020

 

Vyvěšeno:   17.9.2020

 

Sejmuto:     2.10.2020