Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Podzimní dílna

podzimní dílna


Publikováno 22. 10. 2015 10:10

Akce v hostinci

Obecní hostinec nabízí další akce (nejen pro karbaníky). Čtěte zde


Publikováno 12. 10. 2015 21:09

Pozvánka na zasedání ZO

P O Z V Á N K A

na konání 12. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 14. října 2015 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení smlouvy o právu provést stavbu „rekonstrukce  stávající účelové komunikace“.
 5. Opětovné projednání žádosti TJ Sokol Dohalice o finanční příspěvek.
 6. Schválení uložení nevyčerpaných finančních prostředků obce z roku 2015.
 7. Schválení dodavatele na opravu dna dojezdového bazénu.
 8. Informace starosty a místostarosty.
 9. Diskuse

     V Lodíně dne 14. 10. 2015

 Petr Lajbner,  starosta


Publikováno 8. 10. 2015 9:06

Silvestr v červenci

Máte-li zájem o netradiční akce v netradičním čase čtěte přílohu...


Publikováno 13. 7. 2015 12:45

Pozvánka na zasedání ZO

P O Z V Á N K A

na konání 8. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 24. června 2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečného účtu obce a přehledu hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín.
 5. Informace starosty a místostarosty.
 6. Diskuse

             V Lodíně dne 17. 6. 2015

 Petr Lajbner,  starosta


Publikováno 17. 6. 2015 22:17

Zápis ze zasedání ZO ze dne 20. 5. 2015

ZO ze dne 20. 5. 2015.doc

ZO ze dne 20. 5. 2015


Publikováno 29. 5. 2015 21:55

Zápis ZO ze dne 15. 4. 2015


Publikováno 28. 4. 2015 22:27

Pozvánka na zasedání ZO

P O Z V Á N K A

na konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 15. dubna 2015 od 17,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení dodavatele turniketů na koupaliště.
 5. Schválení dodavatele dřevěných lavic a stolů.
 6. Petice občanů k pořádání „Čarodějnic“ u rybníka Močidlo.
 7. Organizační změny.
 8. Informace starosty a místostarosty.
 9. Diskuse

Petr Lajbner,  starosta

 V Lodíně dne 8.4.2015


Publikováno 10. 4. 2015 9:38

Pozvánka

Velikonoční dílna

Pozvánka do Brna


Publikováno 18. 3. 2015 23:57

5. obecní ples

Již 5. obecní ples, který se uskutečnil 7. 3. 2015 v místním hostinci, se dle mého názoru a také podle reakcí přítomných hostů velice vydařil. Skvělá nálada panovala od samého začátku až do ranního kuropění. K tanci i poslechu zahrála skupina Reflex pod vedením pana Drahoše Plcha. Program byl  zpříjemněn vystoupením mužoretů ze skupiny "Artróza" z Hořic. Letos se poprvé losovaly všechny výhry, velká gratulace patří paní Haně Bílkové, která si svoji výhru zajisté dokonale užije v lázních Karlova Studánka - moc gratulujeme.

Nebudu všechny jmenovat, ale děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách, aby vše dobře dopadlo. Příjemnou zprávou bylo, když jsem z okolí zaslechla, že lodínský ples je takový malý ples v opeře.

Tak zase za rok.

Veronika Dvořáková


Publikováno 17. 3. 2015 20:48