Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Silvestr v červenci

Máte-li zájem o netradiční akce v netradičním čase čtěte přílohu...


Publikováno 13. 7. 2015 12:45

Pozvánka na zasedání ZO

P O Z V Á N K A

na konání 8. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 24. června 2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečného účtu obce a přehledu hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín.
 5. Informace starosty a místostarosty.
 6. Diskuse

             V Lodíně dne 17. 6. 2015

 Petr Lajbner,  starosta


Publikováno 17. 6. 2015 22:17

Zápis ze zasedání ZO ze dne 20. 5. 2015

ZO ze dne 20. 5. 2015.doc

ZO ze dne 20. 5. 2015


Publikováno 29. 5. 2015 21:55

Zápis ZO ze dne 15. 4. 2015


Publikováno 28. 4. 2015 22:27

Pozvánka na zasedání ZO

P O Z V Á N K A

na konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 15. dubna 2015 od 17,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení dodavatele turniketů na koupaliště.
 5. Schválení dodavatele dřevěných lavic a stolů.
 6. Petice občanů k pořádání „Čarodějnic“ u rybníka Močidlo.
 7. Organizační změny.
 8. Informace starosty a místostarosty.
 9. Diskuse

Petr Lajbner,  starosta

 V Lodíně dne 8.4.2015


Publikováno 10. 4. 2015 9:38