Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Mikulášská besídka

15369669_10211164901068766_1678477140_o.jpg


Publikováno 4. 12. 2016 22:22

Nabídka kominických služeb

Datum konání: 23. 11. 2016

Více informací najdete v přiložených souborech.


Publikováno 23. 11. 2016 9:00

Hlášení místního rozhlasu

Datum konání: 10. 11. 2016

Rybářský spolek Lodín oznamuje svým členům, že v sobotu dne 12. listopadu 2016 se v obecní hospodě od 19:00 hod. koná členská schůze spolku. Na schůzi se bude vybírat úhrada na povolenku k rybolovu na rok 2017. Účast členů spolku na schůzi je nutná!

 


Publikováno 11. 11. 2016 11:33

Dýňová dílna

Datum konání: 10. 11. 2016

 

http://oesterley.rajce.idnes.cz/dynovka/


Publikováno 10. 11. 2016 13:45

Vánoční dílna

Datum konání: 27. 11. 2016

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ DÍLNU

PRO MALÉ I VELKÉ

 

V8noce.jpg

KDY: 27.11.2016 OD 13H

KDE: SÁL OBECNÍ HOSPODY

 

A AŽ VŠE VYROBÍME A NAZDOBÍME , ROZSVÍTÍME SPOLEČNĚ VÁNOČNÍ STROM, A TO V 17:00 HOD. TÉHOŽ DNE.

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT VÁNOČNÍ KOLEDY A SPOLEČNĚ S PŘÁTELI VYPÍT SKLENKU DOBRÉHO PUNČE A OCHUTNAT DOMÁCÍ CUKROVÍ...

 

 


Publikováno 10. 11. 2016 13:44

Zveřejnění záměru

 

OBEC LODÍN
Lodín 100
503 15, Nechanice

Oznámení Obecního úřadu Lodín

 

Zveřejnění záměru

 

V souladu s ustanovením § 39 odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích  (obecní zřízení) v platném znění  zveřejňujeme záměr odprodeje obecního pozemku parcelního čísla 50/4 v k.ú. Lodín o celkové výměře 136 m2.

Ke zveřejněnému záměru se lze vyjádřit na Obecním úřadě v Lodíně do 26. 11. 2016.

 Milan Bartoň  -  starosta

 

 V Lodíně dne  10. 11. 2016

 

Vyvěšeno dne: 10.11.2016

Sejmuto dne:    26.11.2016

 


Publikováno 10. 11. 2016 10:20

Hlášení místního rozhlasu

Datum konání: 5. 11. 2016

Oznamujeme občanům, kteří se účastní sobotního zájezdu na muzikál MEFISTO, že odjezd autobusu je v 15:30 od autobusové zastávky.


Publikováno 2. 11. 2016 20:45

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 9. 11. 2016

      obec Lodín.png          

      IČ : 00269051

 

P O Z V Á N K A

 

na 25. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 9. listopadu 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 24. jednání ZO.
 4. Schválení prodeje pozemku 50/4 v k. ú. Lodín
 5. Schválení záměru zřídit věcné břemeno k obecním pozemkům pro přeložku transformátoru u koupaliště.
 6. Schválení žádosti, městské knihovny Hradec Králové o poskytnutí finančního daru.
 7. Schválení nové směrnice obce Lodín o veřejných zakázkách.
 8. Zpráva o kontrole finančního a kontrolního výboru v příspěvkové organizaci SMaSZ Lodín.
 9. Rozpočtové opatření č. 8
 10. Informace starosty
 11. Diskuse

 V Lodíně dne 31. 10. 2016

 Milan Bartoň, starosta

 

 

 


Publikováno 31. 10. 2016 20:46

Hlášení místního rozhlasu

Datum konání: 26. 10. 2016

Připomínáme a zároveň zveme,  všechny své občany na dýňovou dílnu a oslavu helloweena,  která se bude konat v sobotu 29. října 2016 od 14:00 hodin v sále obecního hostince. Program bude velice pestrý a bohatý. Zapojit se mohou občané všech věkových kategorií. S sebou si vezměte lžíci a nožík na dlabání dýní.

 

Oznamujeme občanům, že ve dnech 31. října, 4. listopadu a 18. listopadu 2016 má MUDr. J. Hošek dovolenou. Zastupuje ho MUDr. Hošková na adrese: Na kotli 1147, Hradec Králové.

 

Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za stočné a psy, aby tak učinili co nejdříve. Poplatky se hradí v úředních hodinách na obecním úřadě.

MB


Publikováno 27. 10. 2016 13:12

Seznam druhů sbíraného nebezpečného odpadu

Datum konání: 20. 10. 2016

svoz nebezpečných odpadů.pdf


Publikováno 20. 10. 2016 9:09