Kontakty

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na ZO

Pozvánka na ZOP O Z V Á N K A

na konání 14. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 16. prosince 2015 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
  4. Schválení rozpočtu obce na rok 2016.
  5. Schválení ceníku koupaliště na sezónu 2016.
  6. Rozpočtové opatření 8 a 9.
  7. Schválení stočného na rok 2016.
  8. Schválení smlouvy dle nového občanského zákoníku s nájemcem obecní hospody.
  9. Informace starosty a místostarosty.
  10. Diskuse

V Lodíně dne 9. 12. 2015

 Petr Lajbner,  starosta

 


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.lodin.cz

Registrujte se zde

Fulltextové vyhledávání