Kontakty

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZOP O Z V Á N K A

na konání 12. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 14. října 2015 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
  4. Schválení smlouvy o právu provést stavbu „rekonstrukce  stávající účelové komunikace“.
  5. Opětovné projednání žádosti TJ Sokol Dohalice o finanční příspěvek.
  6. Schválení uložení nevyčerpaných finančních prostředků obce z roku 2015.
  7. Schválení dodavatele na opravu dna dojezdového bazénu.
  8. Informace starosty a místostarosty.
  9. Diskuse

     V Lodíně dne 14. 10. 2015

 Petr Lajbner,  starosta


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.lodin.cz

Registrujte se zde

Fulltextové vyhledávání