Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZODatum konání:
25.5.2016

P O Z V Á N K A

na konání řádného 20. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 25. května 2016 od 18,30 hodinkanceláři starosty na OÚ Lodín.

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
  4. Schválení závěrečného účtu obce Lodín.
  5. Schválení směrnice č.1/2016 o zabezpečení zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
  6. Schválení prodeje pozemku 118/8 v k. ú. Lodín.
  7. Rozpočtové opatření č. 4.
  8. Informace starosty a místostarostů.
  9. Diskuse

    Petr Lajbner,  starosta        

V Lodíně dne 18.05. 2016